Tour Chợ Vùng Cao

Hàm Rồng – Lao Chải - Tả Van (hoặc Tả Phìn) - Chợ Bắc Hà Hàm Rồng – Lao Chải - Tả Van (hoặc Tả Phìn) - Chợ Bắc Hà
Tour Code: VD-C01
Duration: (2 ngày 1 đêm)
(Chương trình chỉ áp dụng với những khách xuất phát từ Hà Nội tối thứ 6 hoặc thứ 7 hàng tuần)
Hàm Rồng – Lao Chải - Tả Van (hoặc Tả Phìn) - Chợ Cán Cấu Hàm Rồng – Lao Chải - Tả Van (hoặc Tả Phìn) - Chợ Cán Cấu
Tour Code: VD-C02
Duration: (2 ngày 1 đêm)
(Chương trình chỉ áp dụng với những khách xuất phát từ Hà Nội tối thứ 5 hoặc thứ 6 hàng tuần)
Hàm Rồng – Cát Cát - Chợ Cán Cấu Hàm Rồng – Cát Cát - Chợ Cán Cấu
Tour Code: VD-C03
Duration: (2 ngày 1 đêm)
(Chương trình chỉ áp dụng với những khách xuất phát từ Hà Nội tối thứ 5 hoặc thứ 6 hàng tuần)
Hàm Rồng – Cát Cát - Chợ Bắc Hà Hàm Rồng – Cát Cát - Chợ Bắc Hà
Tour Code: VD-C04
Duration: (2 ngày 1 đêm)
(Chương trình chỉ áp dụng với những khách xuất phát từ Hà Nội tối thứ 6 hoặc thứ 7 hàng tuần)
Hàm Rồng – Lao Chải - Tả Van (hoặc Tả Phìn) - Chợ Cốc Ly Hàm Rồng – Lao Chải - Tả Van (hoặc Tả Phìn) - Chợ Cốc Ly
Tour Code: VD-C05
Duration: (2 ngày 1 đêm)
(Chương trình chỉ áp dụng với những khách xuất phát từ Hà Nội tối chủ nhật hoặc thứ 2 hàng tuần)
Hàm Rồng – Cát Cát - Chợ Cốc Ly Hàm Rồng – Cát Cát - Chợ Cốc Ly
Tour Code: VD-C06
Duration: (2 ngày 1 đêm)
(Chương trình chỉ áp dụng với những khách xuất phát từ Hà Nội tối chủ nhật hoặc thứ 2 hàng tuần)


Tư vấn du lịch Sapa
Đặt bàn nhà hàng