Điều khoản sử dụng

Những điều khoản sử dụng quy định việc sử dụng của quý khách đối với trang web của NhahangSapa.com. Việc quý khách sử dụng trang web này có nghĩa là quý khách chấp thuận những Điều Khoản này.

Quyền và nghĩa vụ của NhahangSapa.com

NhahangSapa.com sẽ tiến hành cung cấp các dịch vụ cho những khách hàng sau khi hoàn thành các thủ tục và các điều kiện NhahangSapa.com nêu ra.

Trong trường hợp khách hàng cung cấp thông tin cho NhahangSapa.com không chính xác, hoặc vi phạm pháp luật thì NhahangSapa.com có quyền từ chối hoặc chấm dứt cung cấp dịch vụ.

NhahangSapa.com giữ bản quyền sử dụng dịch vụ và các nội dung trên NhahangSapa.com theo luật bản quyền và các quy định pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp các quyền sở hữu trên.

NhahangSapa.com giữ quyền thay đổi biểu giá dịch vụ và phương thức thanh toán theo nhu cầu và điều kiện của nhà hàng

Nghĩa vụ của NhahangSapa.com

NhahangSapa.com chịu trách nhiệm xây dựng trong điều kiện và phạm vi cho phép.

NhahangSapa.com sẽ tiến hành triển khai và hợp tác với các đối tác trong việc xây dựng hệ thống các dịch vụ, các công cụ tiện ích phục vụ cho khách hàng.

NhahangSapa.com chịu trách nhiệm xây dựng, bổ sung kiến thức, thông tin liên quan đến hoạt động của NhahangSapa.com

NhahangSapa.com sẽ cố gắng đến mức cao nhất trong phạm vi và điều kiện có thể để duy trì hoạt động bình thường. Tuy nhiên nếu những sự cố trên xẩy ra nằm ngoài khả năng kiểm soát, những trường hợp bất khả kháng gây thiệt hại cho khách hàng thì NhahangSapa.com không phải chịu trách nhiệm liên đới.

Bảo mật: NhahangSapa.com cam kết sẽ bảo mật mọi thông tin của quý khách khi đăng ký sử dụng dịch vụ trên website

Điều khoản áp dụng

Mọi tranh chấp nẩy sinh giữa NhahangSapa.com và khách hàng phải được giải quyết trên tinh thần hợp tác vì mục đích chung, hai bên có trách nhiệm và nghĩa vụ tôn trọng quyền lợi và sự bình đẳng giữa các bên.

Địa chỉ liên lạc chính thức của NhahangSapa.com là:

CÔNG TY TNHH DU LỊCH KHÁM PHÁ VIỆT - NHÀ HÀNG KHÁM PHÁ VIỆT
Địa chỉ 1: Số 015, Đ. Thạch Sơn, TT. Sapa, TP. Lào Cai
Tel: 020 3872606 - Fax: 020 3872136 - Mobile:
0984353577


Tư vấn du lịch Sapa
Đặt bàn nhà hàng