Thực đơn đoàn

Thực đơn 300.000vnd/suất(6-8 khách/bàn) Thực đơn 300.000vnd/suất(6-8 khách/bàn)
Nhằm đáp ứng mọi nhu cầu về ẩm thực của du khách đến với Sa pa nhà hàng chùng tôi không ngừng thay đổi thực đơn ngày càng phong phú với giá cả phù hợp với tất cả các đơn vị lữ hành, khách du lịch và khách nội địa của Sa pa. Xin giới thiệu với Quý khách thực đơn ...
Thực đơn 250.000vnd/suất(06-08 khách/bàn) Thực đơn 250.000vnd/suất(06-08 khách/bàn)
Nhằm đáp ứng mọi nhu cầu về ẩm thực của du khách đến với Sa pa nhà hàng chùng tôi không ngừng thay đổi thực đơn ngày càng phong phú với giá cả phù hợp với tất cả các đơn vị lữ hành, khách du lịch và khách nội địa của Sa pa. Xin giới thiệu với Quý khách thực đơn ...
Thực đơn 200.000vnd/suất(06-08 khách/mâm)  Thực đơn 200.000vnd/suất(06-08 khách/mâm) 
Nhằm đáp ứng mọi nhu cầu về ẩm thực của du khách đến với Sa pa nhà hàng chùng tôi không ngừng thay đổi thực đơn ngày càng phong phú với giá cả phù hợp với tất cả các đơn vị lữ hành, khách du lịch và khách nội địa của Sa pa. Xin giới thiệu với Quý khách thực đơn ...
Thực đơn 180.000vnd/suất(06-08 khách/mâm) Thực đơn 180.000vnd/suất(06-08 khách/mâm)
Nhằm đáp ứng mọi nhu cầu về ẩm thực của du khách đến với Sa pa nhà hàng chùng tôi không ngừng thay đổi thực đơn ngày càng phong phú với giá cả phù hợp với tất cả các đơn vị lữ hành, khách du lịch và khách nội địa của Sa pa. Xin giới thiệu với Quý khách thực đơn ...
Thực đơn 150.000vnd/suất(06-08 khách/mâm) Thực đơn 150.000vnd/suất(06-08 khách/mâm)
Nhằm đáp ứng mọi nhu cầu về ẩm thực của du khách đến với Sa pa nhà hàng chùng tôi không ngừng thay đổi thực đơn ngày càng phong phú với giá cả phù hợp với tất cả các đơn vị lữ hành, khách du lịch và khách nội địa của Sa pa. Xin giới thiệu với Quý khách thực đơn ...
Thực đơn 120.000vnd/suất(06-08 khách/mâm) Thực đơn 120.000vnd/suất(06-08 khách/mâm)
Nhằm đáp ứng mọi nhu cầu về ẩm thực của du khách đến với Sa pa nhà hàng chùng tôi không ngừng thay đổi thực đơn ngày càng phong phú với giá cả phù hợp với tất cả các đơn vị lữ hành, khách du lịch và khách nội địa của Sa pa. Xin giới thiệu với Quý khách thực đơn ...
Thực đơn 100.000vnd/suất(06-08 khách/bàn) Thực đơn 100.000vnd/suất(06-08 khách/bàn)
Nhằm đáp ứng mọi nhu cầu về ẩm thực của du khách đến với Sa pa nhà hàng chùng tôi không ngừng thay đổi thực đơn ngày càng phong phú với giá cả phù hợp với tất cả các đơn vị lữ hành, khách du lịch và khách nội địa của Sa pa. Xin giới thiệu với Quý khách thực đơn ...


Tư vấn du lịch Sapa
Đặt bàn nhà hàng