Tuyển dụng

Tuyển nhân viên làm việc cho quán cà phê tại Sa Pa Tuyển nhân viên làm việc cho quán cà phê tại Sa Pa
Tuyển nhân viên làm việc cho quán cà phê tại Sa Pa, thời gian tuyển trong tháng 6/2016
Tuyển 3 nữ chạy bàn cho quán cà phê tại Sa Pa Tuyển 3 nữ chạy bàn cho quán cà phê tại Sa Pa
Tuyển 3 nữ chạy bàn cho quán cà phê tại Sa Pa thời gian nhận hồ sơ tháng 4/1016


Tư vấn du lịch Sapa
Đặt bàn nhà hàng